AMACIMIZ

Çocuk üniversitelerinin amacı çeşitli yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere yönelik bilim, sanat, spor alanlarında programlar açıp, geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda;

  •   Onları sorgulamaya, araştırmaya, eleştirel düşünmeye, yeni ve özgün düşünceler üretmeye teşvik etmek,
  •   Böylece küçük yaşlardan itibaren onlarda bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmak,
  •   Yeteneklerini ortaya çıkarmak,
  •   Onların duygu, düşünce, izlenim ve kültür birikimlerini özgürce ifade etmelerine, yetenek ve yaratıcılıklarını estetiği dikkate alarak geliştirmeğe ve böylece özgüvenlerinin artmasına s a n a t yoluyla yardımcı olmak,
  •   Kendilerini her yönleriyle tanımalarını sağlamak,
  •   Seçimlerini yapmadan önce onları meslekler konusunda bilinçlendirerek kendilerine gerçekçi hedefler koymalarına yardımcı olmak,
  •   Böylece farklı alanlarda kendilerini sınamalarına fırsat yaratmak,
  •   Eğlenerek öğrenme imkânı sunmak ve
  •   Üniversitenin topluma açılmasını sağlamaktır.