DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI

Çocuk Üniversitesi kapsamda verilecek üç temel dersten biri DÜŞÜNME BECERİLERİDİR.  Diğer derslerin de temelini oluşturmaları nedeniyle üç temel dersi (Düşünme Becerileri, Yaratıcılık, Duygusal ve Sosyal Gelişim Programlarını) tüm öğrenciler alacaklardır.

İnsanlar olarak hepimizin düşünmesi doğamız gereğidir. Yaşam kalitemiz, ürettiklerimiz, davranışlarımız tamamen düşünce kalitemize bağlıdır. Böyle olmakla birlikte, düşüncede mükemmelliğe, ancak ona sistematik bir şekilde yatırım yaparak erişilebilir.

“Zekâ bir arabanın beygir gücü gibidir. Sadece potansiyeldir. Motoru güçlü bir araba kötü kullanılabilir. Düşünme becerisi araba kullanma becerisine benzer. Öğrenmeniz gerekir.”  der Edward de Bono. 

Dersin a m a c ı, öğrencileri bilişsel yönden geliştirmek olduğu gibi, onların

 •   Görsel zekâ alanlarını,
 • Hafızalarını,
 • Dikkat becerilerini,
 • El-göz koordinasyonunu ve kas gelişimini de sağlamak ve
 • Gerçek öğrenmenin temellerini çocuklarımıza kazandırmaktır. 

Ayrıca,

 • Doğru anlama yeteneğinin,
 • Üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin,
 • Korunum ve değişmezlik ilkesinin,
 • Problem çözme becerilerinin
 • Görsel dönüştürebilme ve bütünleştirebilme yeteneğinin,
 • Organizasyon becerisinin,
 • Dikkati yoğunlaştırabilmenin,
 • Mekânsal ilişkileri fark edebilme yeteneğinin kazandırılması da amaçları arasındadır.

Düşünme Becerileri Programı bu amaçlarını Benzerlikler ve Ayrılıklar, Serileme, Sınıflandırma ve Analoji gibi temelde dört b i l i ş s e l  b e c e r i çalışmaları kapsamında gerçekleştirmektedir.  Beceriler şekle dayalı ve sözel olmak üzere iki şekilde sunulmaktadır.