DUYGUSAL VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI - LİDERLİK

Duygusal ve Sosyal Beceri Eğitimi Programının vizyonu, kendini daha iyi tanıyan ve kendini diğerlerine daha iyi ifade edebilen, kendinin ve diğerlerinin duygularını daha rahat anlayıp empati kurabilen, farklı düşüncelere hoşgörü gösterebilen, en genel tanımıyla, akademik başarının yanı sıra, yaşam başarısı ve becerileri açısından daha donanımlı bireyler yetiştirmektir.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI (2. 3. ve 4. Sınıflar)

Hızlı değişimlerin gerçekleştiği bir dünyada yaşamaktayız.  Bu nedenle böyle bir dünyaya uyum göstermek gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Çocuklarımızın bu güçlüklerle baş edebilmelerini sağlamak ve onları eğitim-öğretim sonrası yaşama hazırlayabilmek için duygusal ve sosyal eğitim programlarının desteği bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de alınması gereken üçüncü temel programdır.

Birçok kişi sadece olayların davranışı doğrudan tetiklediği şeklinde yanlış bir inanca sahiptir.  Bu programın temel amacı ise bu yanlış inancı, olayların algılanış (yorumlanış) şeklinin sonucu, yani davranışı belirlediği şeklinde değiştirmektir.  Bu yorumlar mantığa dayalı olduğu oranda kişilerin olumlu duygulara sahip olmaları, yapıcı bir şekilde davranarak hedeflerine ulaşma olasılıkları artmaktadır.  Bunun tam tersi olarak mantığa dayalı olmayan inançlar, ya da kanılar ise kızgınlık, endişe, depresyon gibi sağlıksız duygulara yol açarak bireyin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmaktadır.  İşte bu çalışmalar

Kendini Kabul Etme -

 •     Farklılıklarımızın bizi diğerlerine göre daha kötü veya daha iyi yapmadığı gerçeğinin kabul edilmesi,
 •     Herkesin herkesi aynı düzeyde sevmesinin imkânsız olduğu gerçeğine ulaşılması,
 •     Bir başkasının bir kişi hakkında olumsuz şeyler söylemesinin kontrol edilememesine karşın, bu durumda o kişinin kendi gerçek kimliğinin değişmediği gerçeğinin anlaşılması.
 •     Önemli olanın sadece nihai sonuca odaklanmak olmayıp, kişinin elinden gelenin en iyisini yapması olduğu gerçeğine ulaşılması,
 •     Sürekli her alanda mükemmel olmanın mümkün olmadığı ve bazı şeylerin mükemmel yapılamamasının kişinin gerçek değerini düşürmeyeceği gerçeğinin anlaşılması,

Duygular

 •     Duygulara sahip olmanın doğal olduğunu anlama,
 •     Duyguları ifade etmenin doğru bir davranış olduğundan ve ifade edilmedikleri zaman oluşacak olumsuz etkilerinden haberdar olma,
 •     Anlık heyecanları denetleyerek, duyguları uygun bir şekilde iletme,
 •     Duyguların düşüncelerden kaynaklandığını öğrenme,
 •     Olumsuz duygularla baş edebilme yollarını kazanma…

Kanılar ve Davranışlar

 •   Hayal ve gerçekleri birbirinden ayırt edebilme,
 •   Farklı şekilde davranma şekilleri olduğunu ve yapılan davranışın bireyin seçimi sonucunda gerçekleştiğini fark etme,
 •   Davranışla ilgili olarak neden ve sonucu fark etme,
 •   Duygular, inançlar ve davranışlar arasındaki bağlantıları kavrayabilme, içinde bulunulan duruma ilişkin inancın olumlu veya olumsuz duygulara yol açtığını öğrenme,
 •   Tahminlerdeki gerçek payının araştırılmaması durumunda ise, davranışın yanlış bilgiler üzerine inşa edileceğini ve bunun da olumsuz sonuçlara yol açabileceğini fark etme,
 • Davranışları kontrol edebilmeyi öğrenerek hem sözlü hem de sözsüz uygun davranışlarda bulunma…

Problem Çözme/Karar Verme 

 •   İşbirlikçi ve iş birliksiz karar vermenin yararlarını ve zararlarını değerlendirme,
 •   Problemleri başkalarıyla paylaşmanın değerini fark etme,
 •   Problemlere alternatif çözümler üretme becerisini geliştirme,
 •   Karar vermenin kendileri ve başkaları üzerindeki etkilerini fark etme,
 •   Problemi yönetebilmek, çözümler üretebilmek için gevşeme tekniklerini öğrenme…

Kişilerarası İlişkiler               

 •   Etiketlemenin ilişkilerdeki olumsuz etkilerini fark  etme,
 •   Kişisel olarak bizim istediğimiz şekilde hareket etmeyen, fakat diğerlerine de zararı olmayan davranışlara tolerans göstermeyi öğrenme,
 •   Kompliman yapma ve alma becerisini geliştirme,
 •   Diğerlerinin de yanlış yapabileceğini öğrenme,
 •   İyi arkadaşlığın özelliklerini belirleme,
 •   Dost veya kabadayı olmayı ayırt etmeyi öğrenme

gibi konu başlıkları altında, öğrencileri bu mantıksız inanç ve kanılardan arındıran bir önlem programı gibidir.  Bu çalışmalar daha üst sınıflarda uygulanacak l i d e r l i k programının da alt yapısını oluşturmaktadır.

(5., 6. ve 7. Sınıflar)

LİDERLİK

 •   Liderliğin önemini kavrama, tanımını oluşturma, özelliklerini belirleme,
 •   Liderlerin etik olan ve olmayan davranışlarını değerlendirme…

PROBLEM ÇÖZME

 •   Problem çözme basamaklarını kullanma…

YARATICILIK

 •   Liderlikte yaratıcılığın önemini fark etme.
 •   Günlük yaşamda Yaratıcı Sorun Çözme tekniğini uygulama…

KARAR VERME

 •   Etkili karar verme becerisi kazanma,
 •   Verilecek kararların risk analizini yapma…   

İLETİŞİM BECERİLERİ

 •   İletişim becerilerini günlük yaşamda kullanma

KENDİNİ ORTAYA KOYMA

 •   Kendini ortaya koyma becerilerini günlük yaşamda kullanma…

STRESLE BAŞA ÇIKMA

 •   Fiziksel olarak,
 •   Bilişsel olarak…

ÖZGÜVEN

 •   Özgüven ve cesaret ilişkisi
 •   Özgüvenin liderliğe etkisinin analiz edilmesi

ARKADAŞLIK KURMA

KENDİNİ TANIMA

HEDEF BELİRLEME

 •   Hedef ile hayal arasındaki farkı kavrama,
 •   Hedeflerine göre planlama yapma

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ