FELSEFE ATÖLYESİ: "ÇOCUKLARLA FELSEFE"

Bu çalışma sırasında insanın diğer varolanlardan farkları üzerinde durulacak; insan olarak en temel etkinliğimizin "yönelme" olduğuna işaret edilerek, yönelmenin insanlararası ilişkilerde "kendine", "kendi eylemlerine", "dünyaya", "bilgiye", "başkalarına yönelme" olduğu; yönelmenin her türünün gerekli (genellikle bilgi) ve yeterli koşulları (etik bilgi) zengin örneklerle tartışılacaktır. Bu bağlamda, çok yalın örnekler aracılığıyla "insan arada olan bir varlıktır" önermesi üzerinde durulacaktır. Amaç, daha erken yaşlardan başlayarak, insanın dünyadaki konumunun ne olduğu konusunda bir bilinç kazanımına destek verilecektir.