STEM

“… Geleceğin liderliği, öğrencilerimizi
özellikle (STEM) fen, teknoloji, mühendislik
ve matematik alanlarında nasıl eğiteceğimize
bağlıdır (Obama, 2010).”

21. yüzyıl yaratıcı, eleştirel düşünebilen, iş birliği ile çalışarak problemleri çözebilmek için çaba gösteren, sorunlara alternatif çözüm yolları arayabilen nesillere ihtiyaç duymaktadır.

STEM eğitimi “makinelerin yapamadığı işleri yapan” nesillerin yetişebilmesi için fizik, kimya, biyoloji (science) ve matematik (math) gibi temel bilimleri, teknoloji (technology) ve mühendislik (engineering) ile bütünleştirerek hayata değer katacak yenilikler yapmayı hedeflemektedir.

Maltepe Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar STEM eğitimi ile doğadan, geri dönüşüm malzemelerinden, meyve-sebzelerden, çevrelerinde fark ettikleri her şeyden yararlanarak tasarladıkları bilim temelli ürünleri teknoloji ve mühendislikle bütünleştireceklerdir. Her bir STEM etkinliğinde bir problem senaryosu oluşturulacak ve çocuklar bu probleme alternatif çözüm önerileri sunmaya yönelik ürünler geliştireceklerdir. Her bir probleme çözüm önerileri sunmak için hayal gücünü kullanması, yaratıcı düşünmesi, arkadaşlarıyla iş birliği içinde karar vermesi gerekecektir. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar farklı becerilerini birleştirerek birlikte üretme becerisi kazanacaklardır.

http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/shutterstock_5...